Uvedené ceny jsou pouze orientační, cenu za provedené dílo je vždy nutno stanovit dohodou po obhlídce náročnosti a rizikovosti práce. Na některé z prací nelze předem uvést ani orientační cenu. Obhlídka a cenová nabídka je ZDARMA.

Nátěry

Nátěry
 • Nátěry okapů 50 - 150 Kč/mb
 • Nátěry plechových střech: očištění a dva nátěry barvou 200 - 500 Kč/m2
 • Nátěry fasád: penetrační nátěr, dvojvrstvý nátěr včetně materiálu podle členitosti fasády a zvolené barvy 180 - 350 Kč/m2

Opravy balkónů

Opravy balkónů

Lodžie a balkóny jsou součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb. Oprava předsazených konstrukcí by proto rozhodně měla být součástí každé komplexní rekonstrukce, a to i přesto, že nepřináší přímý finanční efekt.

Cena

Oklepání na soudržný podklad, penetrace, dvojvrstvá omítka a přeštukování 500 - 1000 Kč/m2

Opravy fasád

Opravy fasád

Fasáda je vizitkou každého domu. Nekompromisně na ně působí zub času a po nějaké době byste měli přistoupit k jejich opravě.

Existuje více postupu jak opravit poškozenou fasádu, ale opravy a rekonstrukce fasád pomocí horolezecké techniky jsou cenově nejlevnějším řešením. Samozřejmě záleží na typu poškození a především na jeho rozsahu.

Pokud jste zaznamenali drobné poškození v okolí říms,atik a dalších míst? Je dobré řešit tyto závady co nejdříve. Pokud necháte fasádu dále chátrat, promítne se to na její celkové degradaci a oprava takové fasády pak bude mnohem dražší. Ale co je nejhorší tak hrozí „tomuto drobnému poškození“ uvolnění a následné zřícení v tom lepším případě na nějakou věc v horším na člověka.

Cena

Oklepání na soudržný podklad, penetrace, dvojvrstvá omítka a přeštukování 500 - 1000 Kč/m2.

Opravy komínových těles

Opravy komínů

Renovaci komínu je nutné věnovat dostatečnou pozornost, protože významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy. Poruchy komínů vznikají nejčastěji v oblasti nad střešní krytinou. Důvodem jsou povětrnostní vlivy a spaliny. Zvětráváním nejen samotného komínového tělesa, ale i korozí oplechování může dojít k narušení i jiné části střešní konstrukce (zatýkáním pod střešní krytinu může dojít k porušení krovu). Opravy komínů mohou probíhat v několika úrovních podle potřeby zákazníka a stavu konkrétního komínu. Je možné provést pouze vyspárování a vytmelení problémových míst a dosazení nového věnce. Drobnými úpravami jsou např. také zpevnění komínu perlinkou a štukování apod. Pokud to stav komínu vyžaduje, je možné také provést úplnou demontáž a vyzdění nového komínu.

Cena

Cenu za provedené dílo je vždy nutno stanovit dohodou po obhlídce náročnosti a rizikovosti práce vystavením cenové nabídky.

Čištění okapů

Čištění
			okapů

K dokonalé funkčnosti každé střechy patří i čistý okapový systém. Bez pravidelné údržby se neudržované žlaby brzy zanesou, ucpou se svody, ve žlabech se drží voda, takže okapy začnou rychle korodovat a šetření na údržbě se nakonec mnohonásobně prodraží kvůli výměně nových okapů. Samozřejmostí je, že po čištění okapů zajistíme likvidaci odpadu včetně jeho odvozu.

Cena

Čištění okapů dle obtížnosti dosažení a zanesení 40 - 100 Kč/mb

Čištění fasád od řas a plísní

Čištění fasád od řas a plísní

Čistá fasáda = zdravější bydlení! Napadení povrchu fasády se může objevit již v prvních letech po dokončení zateplení a ve velmi krátkém časovém horizontu se muže stát vážným degradačním, estetickým a zdravotním problémem. Výrobci přidávají do omítkovin různé typy biocidů. Každý takový přípravek ztrácí časem svoji účinnost. Proto je vhodné vždy po několika letech ošetření biocidem obnovit a přesně s tím vám můžeme pomoci.

Více informací o čištění fasád

Opravy dilatačních spár tmelení

Opravy komínů

Dilatační spáry (spára procházející všemi podlažími, kromě základů) rozdělují objekt na menší celky. Tím předcházíme nepříznivým poruchám, které mohou vzniknout z objemových změn.

Cena

 • Opravy dilatačních spár přetmelením stávajících spár, penetrace 120 Kč/mb
 • Opravy dilatačních spár renovace spáry: odstranění starého tmelu, vystýlka, tmelení, penetrace 250 Kč/mb
 • Tmelení okenních a parapetních spár: okenní spára 60 Kč/mb, parapetní spára 70 Kč/mb

Montáž reklam

Za použití horolezecké techniky je montáž reklamních banerů mnohem efektivnější tam kde není možné postavení lešení, nebo zaparkování plošinou.

PrácePopisJednotkaCena
UmístěníNavěšení billboardu do rámu4,3m x 15,8m5200 Kč
MontážMontáž kotev pro uchycení do stěny4m x 15 m9000 Kč
DemontážDemontáž plachty a složení4m x 15 m2900 Kč

Montáž zábran proti holubům

Zábrany proti holubům

Hrotový systém je mechanický prostředek chránící stavební objekty všeho druhu před holuby, případně dalšími druhy synantropních ptáků, jako jsou hrdličky a racci. Princip funkce systému spočívá v tom, že naletující jedinci jsou odrazeni od usednutí opticky "lesem" čnících jehlic. Předností je konstrukční provedení, kdy je jehlice pevně a kolmo uchycena v podložce. Jsou tak minimalizovány případy, kdy holubi mechanicky odltlačí jehlice a činí tak ochranu méně účinnou. Hrotový systém staveb je tvořen podložkou z polykarbonátu, do níž jsou zapuštěny pružné ocelové jehlice.

Ochranné sítě se používají k zabezpečení světlíků, lodžií, balkónů, památek, soch atd. Síť se upevňuje pomocí pozinkovaného nebo nerezového lanka napnutého po obvodu. Přichycení sítí se provádí sponkami.

Cena

 • Hroty proti ptactvu od 160 Kč/mb
 • Ochrana budov proti ptactvu - síťový systém od 280 Kč/m2

Lepení venkovních protislunečních fólií

Lepení protislunečních fólií

Hlavním úkolem protislunečních fólií je zabránit přehřívání interiérů budov. Zásadní význam mají protisluneční fólie v objektech vybavených klimatizací, neboť přinášejí značné energetické úspory a umožňují instalovat levnější klimatizační jednotky s nižším potřebným výkonem. My se zaměřujeme na lepení venkovních protislunečních fólií, které se instalují na dvojitá skla z venkovní strany aby se dosáhlo maximálního protislunečního účinku při minimálním riziku prasknutí skla.

Opravy střech

Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.) důležité tedy je aby střecha plnila svou funkčnost.

Cena

Cenu za provedené dílo je vždy nutno stanovit dohodou po obhlídce náročnosti a rizikovosti práce vystavením cenové nabídky.

Montážní práce

Montážní práce

Cena

 • Základní sazba od 250 Kč/hod
 • Obtížná, odborná nebo výšková práce prováděná samostatným pracovníkem bez obsluhy od 350 Kč/hod (dle dohody předem)
 • Obsluha výškového specialisty, bez odbornosti 150 Kč/hod