Kategorie: Montážní práce 

Výměna nadokapního žlabu a montáž oplechování atiky

Výměna nadokapního žlabu a montáž oplechování atiky Přerov

Z důvodů shnilého nadokapního žlabu byla nutná jeho ...

Datum: Listopad 2013

Demotáž a montáž dilatačních plechů

Demotáž a montáž dilatačních plechů Olomouc

Krycí plechy dilatačních spár se vlivem povětrnostních vlivu ...

Datum: Září 2013

Montáž polykarbonátové stříšky nad balkón

Montáž polykarbonátové stříšky nad balkón Přerov

Objednavatel si nás najal na demontáž původní stříšky ...

Datum: Duben 2013

Montáž jeřábové základny

Montáž jeřábové základny Plunéřov elektrárna

Firma si nás najala na montáž ocelové konstrukce ...

Datum: Březen 2013

Oprava pochozí lávky

Oprava pochozí lávky Přerov

Zákazník si vyžádal opravu pochozí lávky na střeše ...

Datum: Květen 2012

Montáž stříšky nad výtahovou šachtou

Montáž stříšky nad výtahovou šachtou Praha

Zastřešní výtahové šachty

Datum: Srpen 2011